PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

GRUPA/

DZIEŃ

poniedziałek wtorek środa czwartek

piątek

KUBUSIE

9:00-9:30

J. angielski

9:00-9:30

Mały odkrywca

9:00-9:30

J. angielski

09:00-09:30

MDS*

9:00-9:30

Sensoplastyka

11:15-11:45

Mały artysta

11:15-11:45

J. angielski

11:15-11:45 Gimnastyka buzi i języka

11:15-11:45

J. angielski

11:15-11:30

J. angielski

 

 

 

 

   

14:30-15:00

Rytmika

* MDS – metoda wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.
Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Plan zajęć dodatkowych