CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty które ponosi rodzić w związku z pobytem  dziecka w przedszkolu, nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi dodatkowymi kosztami w trakcie roku szkolnego, uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2018/19

     650 zł

Opłata rekrutacyjna  350 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

  • opiekę w godz. 6.30-17:00 od poniedziałku do piątku.
  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzoną o:
  • codziennie zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia muzyczno-rytmiczne
  • zajęcia edukacyjne Metodą Ruchu Rozwijającego
  • zajęcia plastyczne „Mały artysta”
  • zajęcia edukacyjne „Mały odkrywca”
  • czytanie na dywanie/gry planszowe
  • pomoc psychologiczną
  • diagnozę logopedyczną
  • uroczyście obchodzone urodzinki każdego  dziecka
  • pakiet zdjęć
  • wycieczki krajoznawcze
  • teatrzyki
  • gimnastykę dla Smyka
  • przez cały rok szkolny wszelkie artykuły papiernicze jak i higieniczne
  • ubezpieczenie NNW
  • bogato wyposażony plac zabaw
  • 4 posiłki dziennie
  • wodę i soki dostępne dla dzieci bez ograniczeń
  • zajęcia otwarte dla Rodziców
  • Internetowy system komunikacji z placówką „Iprzedszkole”
  • pełen monitoring placówki zapewniający bezpieczeństwo – monitoring wizyjny z sal przedszkolnych dla rodziców
  • bogaty kalendarz imprez przedszkolnych przez cały rok

 

Ulgi w opłatach czesnego :

* czesne ulega obniżeniu o 5 zł za każdy dzień prawidło zgłoszonej nieobecności

* w przypadku gdy do placówki uczęszcza co najmniej 2. rodzeństwa przysługuje ulga w opłacie czesnego 90 zł/miesięcznie na każde z nich.

* placówka honoruje  Kartę Dużej Rodziny w ramach której oferuje następujące ulgi:

    • 50% zniżki na  opłatę wpisowego
    • 10% rabatu w opłacie czesnego w przypadku uczęszczania do placówki 1 dziecka
    • 20% rabatu w opłacie czesnego w przypadku uczęszczania do placówki 2 dzieci
    • 30% rabatu w opłacie czesnego w przypadku uczęszczania do placówki 3 i więcej dzieci
Kopiowanie zabronione.
Rekrutacja Czesne