MAŁY ARTYSTA

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.

Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej go rzeczywistości.

Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości.

Zajęcia plastyczne budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego.

Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły. Pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny.

Kopiowanie zabronione.
Oferta Mały artysta