» Monitoring

MONITORING

Jako jedna z nielicznych placówek w Rumi „Dobre Przedszkole” oferuje Monitoring.

Usługa polega na możliwości obserwacji przez Internet za pomocą kamery zainstalowanej w sali dydaktycznej swojego dziecka podczas pobytu w placówce.

Dostęp do wizji jest ograniczony tylko dla rodziców, w ramach wyłącznie jednej grupy wiekowej. Monitoringiem objęte są sale dydaktyczne, sala zabaw oraz korytarz.

Jest to monitoring przemysłowy retransmitowany do internetu, dlatego obraz jest odświeżany co 1 sekundę i jest dynamicznie kompresowany.

Login (użytkownik) i hasło są takie same jak dla systemu iPrzedszkole.

*w sytuacji, gdy zmieniają Państwo hasła w iPrzedszkole – prosimy o powiadomienie o tym fakcie sekretariatu.