» Kółko Małego Eksprymentatora

KÓŁKO MAŁEGO EKSPERYMENTATORA

Dzieci już od urodzenia są ciekawe i chętnie odkrywają oraz badają otoczenie, w którym się znajdują.

Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”.

Aktywność poznawczą dzieci należy więc stymulować i ukierunkowywać tak, aby była ważnym elementem jego rozwoju.

Najlepszym sposobem jest nauka przez zabawę, w trakcie, której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Rozbudzana jest wtedy jego naturalna pasja odkrywania świata.

Można to osiągnąć poprzez interesujące eksperymenty fizyczne i chemiczne, które pozwolą zrozumieć zjawiska z najbliższego otoczenia dziecka.

Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze, pojawiające się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźcami czy sytuacjami.

Badaniu, obserwacji i odkrywaniu właściwości rzeczy i zjawisk towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku.

Najlepiej, bowiem zapamiętujemy to, co nam się dobrze kojarzy.

Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.