» Kilka słów o przedszkolu

KILKA SŁÓW O PRZEDSZKOLU

Miło nam gościć Państwa na stronie internetowej „ Dobrego Przedszkola” w Rumi.

Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Rumi dba o wszechstronny i harmonijny rozwój powierzonych sobie dzieci. W realizacji tego celu bardzo istotną rolę odgrywa nowoczesność naszej placówki, w której na szczególne uznanie zasługują przestronne, świetnie wyposażone sale edukacyjne oraz tematyczne, w których odbywają się wyspecjalizowane i bardzo pożądane przez dzieci zajęcia. Wśród sal tematycznych, z których codziennie korzystają nasze przedszkolaki, wyróżnić należy Salę Zabaw oraz Doświadczania Świata. Poprzez zabawy i zajęcia dbamy o współpracę i równomierny rozwój zmysłów. A należy pamiętać, że pięć powszechnie znanych zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk – nie są jedynymi, dzięki którym dziecko poznaje i doświadcza otaczający je świat. Wśród innych, wymienianych przez neurologów, są np. zmysł temperatury, równowagi, propriocepcji czyli świadomości ciała, czy zmysł percepcji czasu. To miejsce w naszym przedszkolu, w którym „mały człowiek” przenosi się w inny świat, gdzie granic nie stanowią ściany, a ludzka wyobraźnia. To świat pełen obrazów, zapachów i dźwięków, w którym niczego nie trzeba, za to wszystko można. Dzięki temu i wielu innowacyjnym programom edukacyjnym, które w swych założeniach opierają się na podstawach metodyki wychowania przedszkolnego oraz zainteresowaniach dzieci i współczesnych osiągnięciach technologii informatycznej, staramy się otworzyć dzieci na otaczający je świat, w którym współdziałamy w przyjaźni i wzajemnym szacunku ze wszystkim i wszystkimi. Dodatkowo Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Rumi jest placówką, która dbając o dobro dzieci i pełne zaufanie rodziców do proponowanych przez nas metod i form pracy, umożliwia rodzicom podgląd do monitoringu on-line, dzięki czemu mogą obserwować postępy edukacyjne i społeczne swoich pociech w czasie pobytu w placówce.

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi Skarbami do nas 🙂