» Bez kategorii » Kilka słów o placówce

Kilka słów o placówce

19 sierpnia 2021

Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Rumi dba o wszechstronny i harmonijny rozwój powierzonych sobie dzieci. W realizacji tego celu bardzo istotną rolę odgrywa nowoczesność naszej placówki, w której na szczególne uznanie zasługują przestronne, świetnie wyposażone sale edukacyjne oraz tematyczne, w których odbywają się wyspecjalizowane i bardzo pożądane przez dzieci zajęcia. Wśród sal tematycznych, z których codziennie korzystają nasze przedszkolaki, wyróżnić należy Salę Integracji Sensorycznej oraz Salę Doświadczania Świata. Poprzez zabawy i zajęcia w Sali Integracji Sensorycznej dbamy o współpracę i równomierny rozwój zmysłów. A należy pamiętać, że pięć powszechnie znanych zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk – nie są jedynymi, dzięki którym dziecko poznaje i doświadcza otaczający je świat. Kolejnym miejscem w przedszkolu, w którym „mały człowiek” przenosi się w zupełnie inny świat jest sala, której granic nie stanowią ściany, a ludzka wyobraźnia. To świat pełen obrazów, zapachów i dźwięków, w którym niczego nie trzeba, za to wszystko można. Tym miejscem jest Sala Doświadczania Świata. Zabawy z elementami integracji sensorycznej odbywające się we wspaniale do tego celu przygotowanych salach sprawiają, że nasze przedszkolaki uczą się poznawać świat i jego tajemnice wszystkimi zmysłami. Dzięki temu i wielu innowacyjnym programom edukacyjnym, które w swych założeniach opierają się na podstawach metodyki wychowania przedszkolnego oraz zainteresowaniach dzieci i współczesnych osiągnięciach technologii informatycznej, staramy się otworzyć dzieci na otaczający je świat, w którym współdziałamy w przyjaźni i wzajemnym szacunku ze wszystkim i wszystkimi. W Niepublicznym Przedszkolu „Dobre Przedszkole” w Rumi przyjazną i pełną ciepła przystań znajdą także dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w specjalnie dla nich tworzonych grupach przedszkolnych.