» Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI

„TODAY IS A GOOD DAY TO LEARN SOMETHING NEW”

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli zakłada „Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.”

Dziecko,zgodnie z wynikami badań naukowych, może swobodnie (w naturalny sposób) opanować dwa języki do szóstego roku życia. Na tym bowiem etapie edukacji kształtuje się postawa człowieka w stosunku do innych języków i kultur oraz fundamenty nauki języków w wieku późniejszym.

Nauka języka obcego ma istotny wpływ na rozwój dziecięcych „zdolności poznawczych, społecznych, kulturowych, akustycznych, językowych, a także rozwój osobowości,w tym wytrwałości i aktywności, stymulując jednocześnie poznawanie samego siebie”.
Właściwie zorganizowana systematyczna nauka, prowadzona przez nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie języka oraz metodyki jego nauczania w grupach małych dzieci, integruje w przebiegu zabaw i zajęć wszystkie obszary zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

W naszym – „Dobrym Przedszkolu”, dzieci poznają język angielski podczas zabawy.
Osłuchanie z językiem, nauka słówek, prostych zwrotów opiera się na korzystaniu z historyjek obrazkowych oraz fiszek. Poznane słownictwo dzieci utrwalają w trakcie zabaw dydaktycznych np. What is missing? (Czego brakuje?), piosenek, wyliczanek oraz we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.

Młodsze dzieci spotykają się z HELLO ROBBY RABBIT gdzie witają się z przeuroczą pacynką królikiem.
Starsze grupy, w których treści programowe są bogatsze dzieci uczą się także za pomocą prezentacji multimedialnych, tworzenia scenek rodzajowych itp. Wprowadzonym nowym treściom towarzyszą tematyczne prace plastyczne, piosenki i zabawy rytmiczno-muzyczne, które pozwalają na osłuchanie się dzieciom z językiem angielskim. Zabawowy charakter wszystkich prowadzonych u nas zajęć daje dzieciom wiele radości w obcowaniu z językiem obcym, a przy tym rozbudza wrażliwość kulturową wychowanków.

Dlatego na zadawane czasem pytanie : „czy nauka języka obcego w przedszkolu nie jest wprowadzona zbyt wcześnie?” odpowiedź może być wyłącznie twierdząca, ponieważ jest to doskonała inwestycja w przyszłość dzieci i wielojęzyczne wyzwanie w edukacji dzieci.

1) (zadanie przedszkola nr 17) Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego(Dz. U. z 2017r. Poz. 356)
2)Wczesna nauka języków obcych, materiały Komisji Europejskiej, „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 3, s. 52–53.