» Edukacja mobilna

EDUKACJA MOBILNA

Wyjątkowość i atrakcyjność naszego przedszkola polega również na tym, że staramy się podążać za zainteresowaniami i oczekiwaniami dzieci. W dążeniach naszych staramy się jednak połączyć zainteresowania wychowanków z ich aspektem dydaktycznym i wychowawczym. Współczesny świat można zdefiniować za pomocą jednego słowa – mobilność.

Kultura mobilna pozwala ludziom na pozostawanie w stałym kontakcie i na zdobywanie niezbędnych informacji w bardzo krótkim czasie. Wszystko to jest możliwe dzięki Internetowi oraz dostępowi do sprzętu mobilnego, w tym tak popularnych obecnie tabletów.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesności proponujemy naszym wychowankom zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji mobilnej. Opierając się na bezpiecznych, sprawdzonych wcześniej aplikacjach dzieci poznają nowoczesne sposoby nauczania, coraz bardziej popularne u naszych zamorskich, szwedzkich i angielskich sąsiadów. Zajęcia są oparte na metodzie Action Learning, podczas której dzieci rozwiązują różnorodne zadania.

Dzieci mają również możliwość korzystania z tablicy interaktywnej, gier edukacyjnych, gier przygotowujących do nauki czytania, pisania, liczenia, rozróżniania kolorów, kształtów, rozbudzania kreatywności dziecka.