» Czesne

CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty, które ponosi rodzić w związku z pobytem  dziecka w przedszkolu, nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi zbiórkami w trakcie roku szkolnego, uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/22

700 zł

Opłata rekrutacyjna  350 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godz. 6.30-17:00 od poniedziałku do piątku;
 • ubezpieczenie NNW;
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzoną o:

– codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,

– gimnastykę ogólnorozwojową (piłka – zajęcia sportowe, taniec),

– edukację mobilną,

– zajęcia z elementami sensoplastyki,

– kółko małego eksperymentatora,

– kuchcikowo;

 • całoroczne zaopatrzenie we wszelkie artykuły papiernicze i higieniczne;
 • uroczyście obchodzone urodzinki każdego dziecka;
 • salę zabaw;
 • 4 posiłki dziennie;
 • wodę/herbatkę dostępną dla dzieci bez ograniczeń;
 • zajęcia otwarte dla Rodziców (gdy stan epidemiologiczny na to pozwala);
 • internetowy system komunikacji z placówką „Iprzedszkole”;
 • Monitoring placówki zapewniający bezpieczeństwo, a dla rodziców monitoring wizyjny z sal przedszkolnych;
 • bogaty kalendarz imprez przedszkolnych przez cały rok;
 • pakiet zdjęć (najczęściej w okolicach świąt zimowych).

Ulgi w opłatach czesnego :

* w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza co najmniej 2. rodzeństwa, przysługuje ulga w opłacie czesnego 120 zł/miesięcznie na każde z nich;